Τρέχον κομμάτι

Τίτλος

Καλλιτέχνης

Τρέχουσα παράσταση

NESSUN DORMA

00:00 02:00

Τρέχουσα παράσταση

NESSUN DORMA

00:00 02:00


AD110

Γραμμένο απόεπί 23/10/2020

Ραδιοθάλαμοι Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκης
Έδρα και τόπος εκπομπής του Γιώργου Μιχαλόπουλου.


Συνέχισε να διαβάζεις