Τρέχον κομμάτι

Τίτλος

Καλλιτέχνης

Τρέχουσα παράσταση

Τρέχουσα παράσταση


Aναδημιουργώντας τον τροχό: 10 εναλλακτικοί τρόποι να χρησιμοποιήσεις το ποδήλατό σου

Γραμμένο απόεπί 18/04/2024

Από το discerningcyclist.com / BY HERMAN ELOFF

1. The Bicycle Trophy
A TROPHY MOUNT FOR YOUR WALL. (IMAGE CREDIT: WWW.ENOF.WORK)
2. The Bicycle Clothing Rack
THE BICYCLE CLOTHING RACK.
3. The Wheel Lights
LIGHTS MADE FROM BICYCLE WHEELS. (IMAGE CREDIT: BEHANCE.NET)
4. The Pedal Corkscrew
A CORKSCREW MADE FROM BICYCLE PEDALS. (IMAGE CREDIT: UBCYCLE)
5. The Bedside Lamp
READING LAMP MADE FROM ORIGINAL BICYCLE HEADLIGHTS. (IMAGE CREDIT: UBCYCLE)
6. The Bicycle Seat Bench
CANADIAN DESIGNER JEREMY PETRUS CREATED THE MISHMASH BENCH. (IMAGE CREDIT: DESIGN INDABA)
7. The Bicycle Wheel Wall-Planters
PLANTERS ON A WALL MADE FROM BICYCLE WHEELS. (IMAGE CREDIT: CANVA PRO)
8. The Bicycle Wall Decor
BICYCLE DECOR MOUNTED ON THE WALL. (IMAGE CREDIT: CANVA PRO)
9. The Bicycle Tent
THE BICYCLE TENT.
10. The Indoor Bicycle
TURN YOUR REGULAR BIKE INTO AN INDOOR BIKE. (IMAGE CREDIT: CANVA PRO)


Συνέχισε να διαβάζεις