Τρέχον κομμάτι

Τίτλος

Καλλιτέχνης

Τρέχουσα παράσταση

Τρέχουσα παράσταση


Γνωρίζατε ότι…. .

Γραμμένο απόεπί 21/07/2023

Από το f/b Προχωράμε

“Γνωρίζατε ότι κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης, το αίμα αφαιρείται από το σώμα μέσω του κόκκινου σωλήνα, διέρχεται από το μηχάνημα αιμοκάθαρσης και στη συνέχεια επανατοποθετείται στο σώμα μέσω του μπλε σωλήνα;
Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για τέσσερις ώρες ενώ ο ασθενής παραμένει ακίνητος στο κρεβάτι.
Η διαδικασία γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα, η οποία εκτελείται έως δώδεκα φορές το μήνα, και κάθε φορά διαρκεί τέσσερις ώρες, δηλαδή συνολικά σαράντα οκτώ ώρες το μήνα.
Για όσους δεν έχουν πρόβλημα, αυτή η διαδικασία έκπλυσης των νεφρών συμβαίνει αυτόματα 36 φορές την ημέρα χωρίς προσπάθεια ή ενόχληση.
Μάθε να τιμάς την κάθε σου στιγμή.