Τρέχον κομμάτι

Τίτλος

Καλλιτέχνης

Τρέχουσα παράσταση

Τρέχουσα παράσταση


Γιάννης Μαρκόπουλος στην αιωνιότητα από χρόνια

Γραμμένο απόεπί 12/06/2023

Από το youtube

Αυτοί οι άνθρωποι με τον θάνατό τους περνάν ως φυσική παρουσία στην αιωνιότητα.
Με το έργο τους έχουν περάσει εδώ και πολλά χρόνια στην αιωνιότητα!!!! !
β.ψ.