Καταμέτρηση μάχιμων και εφεδρειών..

Καταμέτρηση μάχιμων και εφεδρειών..

Το πρώτο βήμα με την υπάρχουσα ομάδα ήταν η καταμέτρηση. Πόσοι ανήκουν στους μάχιμους και πόσοι στις εφεδρείες..

Οι αριθμοί θεωρήθηκαν αρκετοί και για την οικονομική βιωσιμότητα του ραδιοφώνου, αλλά και για την επάρκεια του προγράμματος..

Προχωράμε στην ψηφοφορία για επιλογή ονόματος !!

Αφήστε μια απάντηση